Badanie parazytologiczne kału

Przeprowadzanie regularnych badań parazytologicznych kału pozwala na określenie skuteczności zabiegu odrobaczania. Stosunkowo niedrogie badanie sprzyja utrzymaniu skuteczności stosowanych leków oraz obniża koszty ich zużycia.

Brak stosowania celowanej kuracji odrobaczającej poprzedzonej wnikliwym badaniem parazytologicznym kału skutkuje zwiększeniem ryzyka oporności pasożytów na podany lek oraz stanowi zagrożenie dla zdrowia konia. Do głównych objawów zarażenia pasożytami należą: częste morzyska, zaparcia/biegunki, zaburzenia wchłaniania mikro- i makroelementów, anemia, podrażnienie błony śluzowej jelit i żołądka, spadek odporności organizmu, utrata masy ciała, zwiększenie ryzyka schorzeń dermatologicznych, zaburzenia wzrostu i rozwoju młodych zwierząt.

Dla uzyskania miarodajnego wyniku potrzebna jest określona ilość kału- w przypadku koni to około 10g. Pobrany materiał (najlepiej świeży) powinien być umieszczony w dobrze zamkniętym i odpornym na uszkodzenie pojemniku jałowym. Jeśli wysyłka materiału nie nastąpi tego samego dnia od momentu pobrania, zaleca się schłodzenie do temperatury 4-8˚C, dzięki czemu żywotność larw pasożytów nie zostanie ograniczona, natomiast zahamowany będzie dalszy rozwój jaj i oocyst.

Przy przesiewowym badaniu stad hodowlanych zaleca się pobranie reprezentatywnych próbek od wybiórczo wylosowanych koni (unikać jednej próby zbiorczej od wielu zwierząt).

Zaleca się wykonywanie okresowych badań parazytologicznych 2-3 razy w roku. Po otrzymaniu wyniku lekarz weterynarii zadecyduje, czy i jakim środkiem należy odrobaczyć konia.

Sklep St. Hippolyt

Dziesiątki najlepszych produktów dla Twojego konia! Zaczynając od pasz, sieczek, suplementów, olejów, a kończąc na produktach diagnostyki weterynaryjnej, preparatach pielęgnacyjnych oraz akcesoriach St. Hippolyt!

Sklep internetowy