Badanie morfologiczne i biochemiczne krwi

Dlaczego warto przeprowadzać regularne badania krwi?

Wiele schorzeń metabolicznych oraz zaburzeń na tle odpornościowym rozwija się stopniowo- z formy subklinicznej, inaczej utajonej w postać kliniczną, czyli jawną. Pojawienie się objawów klinicznych jest sygnałem niepokojącym i niekiedy świadczy o silnym zaawansowaniu i rozwoju choroby. Regularne, przeglądowe badania krwi pozwalają dokładnie śledzić zmiany zachodzące w organizmie oraz ustalić normy referencyjne dla każdego zwierzęcia. Podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych ogranicza ryzyko rozwoju choroby, a w momencie pojawienia się objawów subklinicznych (np. podwyższone parametry wątrobowe) przeprowadzenia skutecznej terapii leczenia przy współpracy z prowadzącym lekarzem weterynarii oraz dietetykiem.

Jakie konie powinny być objęte szczególną opieką diagnostyczną?

Profilaktyczne, okresowe badania krwi rekomendowane są wszystkim koniom sportowym poddawanym wysokim obciążeniom. Szczególną opieką należy objąć konie starsze, u których zdolności regeneracyjne organizmu ulegają osłabieniu, konie w okresie rekonwalescencji oraz te z zaburzeniami metabolicznymi tj. schorzenia wątroby i nerek, miopatie, ochwat, czy wrzody żołądka. Badanie biochemiczne krwi w połączeniu z trichoskopią skaningową włosa pozwala śledzić stopień odżywienia koni w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju, zapobiegając zaburzeniom mineralizacji tkanki kostnej.

Badanie morfologiczne to podstawowe badanie diagnostyczne, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi. Analiza poszczególnych parametrów pozwala na określenie poziomu odporności organizmu, wykrycie ewentualnych stanów zapalnych i stopnia odwodnienia, czy też zdiagnozowania anemii.

W badaniu biochemicznym ocenia się skład osocza, gdzie poszczególne parametry obrazują stan kliniczny prawie wszystkich narządów ciała, poprzez określenie poziomu enzymów, białek, hormonów czy elektrolitów.

Warto zaznaczyć, iż badanie krwi jest tzw. badaniem teraźniejszym, gdzie parametry zmieniają się z godziny na godzinę, stąd w przypadku odbiegających od norm wyników warto wykonać ponownie badanie. Poprzednio wykonane badania służą jedynie do celów porównawczych, a nie diagnostycznych.

Sklep St. Hippolyt

Dziesiątki najlepszych produktów dla Twojego konia! Zaczynając od pasz, sieczek, suplementów, olejów, a kończąc na produktach diagnostyki weterynaryjnej, preparatach pielęgnacyjnych oraz akcesoriach St. Hippolyt!

Sklep internetowy