Analiza szczegółowego składu pasz

Podstawowymi paszami dla koni w Polsce są siano i owies. Na zawartość poszczególnych składników odżywczych w trawach oraz w ziarnach zbóż ma wpływ wiele czynników. Zawartość składników pokarmowych w sianie jest uzależniona przede wszystkim od gatunków traw porastających łąkę oraz ich wzajemnych proporcji. Ponadto duże znaczenie mają: żyzność gleby (jej właściwości chemiczne i fizykochemiczne), warunki pogodowe towarzyszące w okresie wzrostu traw oraz zbioru siana, faza wzrostu roślin podczas koszenia (I pokos, II pokos) oraz samo składowanie i przechowywanie siana.

W przypadku owsa, o składzie chemicznym decydują: odmiana, żyzność gleby oraz warunki pogodowe podczas dojrzewania ziaren. Ponieważ składniki pokarmowe zawarte w zbożach charakteryzowane są, jako chemicznie stabilne, czas przechowywania ziarna nie odgrywa tak istotnej roli jak w przypadku siana.

analiza pasz

Analiza szczegółowego składu pasz pozwala na racjonalne żywienie, a w przypadku większych ośrodków hodowlanych umożliwia efektywne gospodarowanie paszami.

W żywieniu koni, oznaczenie poszczególnych składników pokarmowych w paszach umożliwia precyzyjne ułożenie dawki pokarmowej oraz zastosowanie odpowiedniej, kierunkowej suplementacji.

Oferujemy:

  • Analizy składu podstawowego pasz (analiza wendeńska) – oznaczenie wilgotności, popiołu surowego, białka ogólnego, tłuszczu surowego, włókna surowego zgodnie z normami AOAC 2005 (Association of Official Agricultural Chemists)
  • Oznaczenia suchej masy oraz zawartości skrobi
  • Oznaczenia zwartości pierwiastków (azot ogólny, fosfor, potas, wapń, magnez, cynk, miedź, żelazo, selen, siarka, mangan)

Pobieranie materiału do badań:

Próbkę paszy należy pobrać „przekrojowo”- w przypadku siana z różnych miejsc kostki/balotu, w przypadku ziarna zbóż z różnych miejsc pojemnika, w którym jest ono przechowywane. Łączna ilość badanej próbki powinna wynosić ok. 100 g.

Sklep St. Hippolyt

Dziesiątki najlepszych produktów dla Twojego konia! Zaczynając od pasz, sieczek, suplementów, olejów, a kończąc na produktach diagnostyki weterynaryjnej, preparatach pielęgnacyjnych oraz akcesoriach St. Hippolyt!

Sklep internetowy